OFERTA

PORADY

 • Budowanie indywidualnych planów rozwoju
 • Diagnozowanie trudności osobistych
 • Problemy wychowawcze
 • Problematyka uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze)

WARSZTATY

 • Jak wychować szczęśliwe dziecko
 • Jak pomóc tym którzy stracili nadzieję
 • Warsztaty rozwoju osobowości
 • Poczuj szczęście i zmień swoje życie od zaraz

SZKOLENIA

 • Narkotyki – droga do nikąd
 • Dopalacze i para narkotyki w profilaktyce szkolnej
 • Razem przeciw przemocy

KONFERENCJE

 • Różne oblicza samotności
 • Zrozumieć Autyzm
 • Dopalacze i para narkotyki wyzwaniem dla profilaktyki szkolnej

WYKŁADY

 • Od etyki wartości do pedagogiki szczęścia
 • Etyka w biznesie
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

COACHING

 • Jak rozwinąć skrzydła – czyli meandry samorealizacji
 • Odkryj siebie, swój potencjał – zmiana jest możliwa
 • Pokonaj swój lęk

Wymienione formy pracy dotyczą obszarów pedagogiki społecznej, psychologii pozytywnej, rozwoju osobowości, coachingu, profilaktyki społecznej, etyki wartości. 

MIŁOŚĆ

PASJA

WIZJA

Fundamentem na którym opiera się pedagogika szczęścia jest etyka wartości. Głównym filarem budowania własnego szczęścia jest oparcie własnego życia i rozwoju osobistego na spójnym systemie wartości. Wartości trwałych, uniwersalnych i nieprzemijających. Szczęście jakiego człowiek doświadcza jest gwarantem jego samorealizacji, otwartości na zmianę i budowanie świata w którym życie budzi zachwyt a wyznaczanie sobie kolejnych celów oraz ich osiąganie staje się pasją. Droga do osiągnięcia szczęścia to sztuka życia marzeniami i spełnianie tych marzeń. Droga do szczęścia to droga do samorealizacji, do spełnienia, do sukcesu, do zbudowania wokół siebie i dla siebie dobrego, autentycznego i satysfakcjonującego życia.