O FIRMIE

MIŁOŚĆ

PASJA

WIZJA

Fundamentem na którym opiera się pedagogika szczęścia jest etyka wartości. Głównym filarem budowania własnego szczęścia jest oparcie własnego życia i rozwoju osobistego na spójnym systemie wartości. Wartości trwałych, uniwersalnych i nieprzemijających. Szczęście jakiego człowiek doświadcza jest gwarantem jego samorealizacji, otwartości na zmianę i budowanie świata w którym życie budzi zachwyt a wyznaczanie sobie kolejnych celów oraz ich osiąganie staje się pasją. Droga do osiągnięcia szczęścia to sztuka życia marzeniami i spełnianie tych marzeń. Droga do szczęścia to droga do samorealizacji, do spełnienia, do sukcesu, do zbudowania wokół siebie i dla siebie dobrego, autentycznego i satysfakcjonującego życia. 

Budowanie prawdziwego i trwałego szczęścia odbywa się zawsze w kontekście drugiego człowieka, w kontakcie ze światem, z samym sobą i z Bogiem. Odkrywanie piękna zachwyt nad światem każdego dnia – to pasja, realizowana w perspektywie wdzięczności. Pasją jest spotkanie z drugim człowiekiem, towarzyszenie mu w jego rozwoju, kreowanie jego najpiękniejszych parametrów tożsamościowych, wyróżniających go spośród innych ludzi. Pasją na drodze ku szczęściu jest przekraczanie siebie, wychodzenie ze schematów, otwartość na zmiany i życie pełnią. 

Pedagogika szczęścia – to sztuka życia marzeniami i spełnianie swoich marzeń. Misją pedagoga szczęścia jest pomoc drugiemu człowiekowi by żył na miarę swojego serca – aby był szczęśliwy w tym miejscu w którym znajduje się każdego dnia w swoim życiu. Szczęście widziane w tej perspektywie jest budowaniem cywilizacji miłości.

Realizowanie misji pedagoga szczęścia jest postrzegane w kategoriach spotkania z drugim człowiekiem, więzi społecznych opartych na Wolności, Przyjaźni, Miłości i Dobru. Każde spotkanie z drugim człowiekiem staje się przestrzenią dla realizacji osobistych marzeń, aspiracji pasji. Spotkanie jest wydarzeniem, które realizuje się poprzez Czas – Uwagę – Dobro dawane sobie z wdzięcznością. Budowanie szczęścia w wymiarze indywidualnym staje się fundamentem szczęścia w przestrzeni społecznej.

Andrzej Gołębiowski

PEDAGOG SZCZĘŚCIA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2000 r. Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe zorientowane na problematykę pedagogiczną i społeczno-polityczną. Autor i realizator programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktor kilkunastu opracowań zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator kilku konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych. Poza obszarem badań naukowych jego pasją życiową pozostaje turystyka górska.

PORADY

WARSZTATY

SZKOLENIA

KONFERENCJE

WYKŁADY

COACHING