Konferencja Naukowa

09 maja 2019 r. w Radomiu,

Ul. Traugutta 61A

Aula Auditorium Primum

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Centrum Polityki Społecznej i Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej nt.:

 • Nowe substancje psychoaktywne
 • Narkotyki, dopalacze i leki OTC
 • Wyzwania dla profilaktyki szkolnej i środowiskowej
 • Przestępczość w środowisku lokalnym

Program konferencji składa się z dwóch sesji:

 • Sesja pierwsza – dla pracowników, nauczycieli, itp., godz. 10.00-12.00
 • Sesja druga – dla młodzieży ze szkół, godz. 12.30-14.30 Uczestnicy otrzymają certyfikaty sygnowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu i Centrum Profilaktyki Społecznej.

Szczegóły znajdziesz na:

www.wsh.pl     www.podyplomowe.wsh.pl 

tel. 48 363 15 10 w.13
e-mail: agolebiowski@wsh.pl

Komitet naukowy konferencji:

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu; dr Gerard Paweł Maj prof. WSH – Kanclerz WSH w Radomiu; dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu; dr Adam Ziółkowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu; mgr Tomasz Białas – GIS; dr hab. prof. UTH Mariusz Jędrzejko – Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu, dr Dariusz Sarzała – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dr Jan Malinowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Tomasz Kozłowski – Fundacja Bonum Humanum; dr Marcin Bednarczyk – Fundacja Bonum Humanum; dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk – Politechnika Rzeszowska; dr Marek Motyka – Politechnika Rzeszowska, mgr Agnieszka Taper, mgr Agnieszka Guza

Komitet organizacyjny konferencji

dr Andrzej Gołębiowski– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Adam Ziółkowski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Przedstawiciele Studentów w Komitecie Organizacyjnym

Justyna Stachowiak, Faustyna Wielechowska,

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI


9. 00 – 10. 00 Rejestracja Uczestników

Sesja pierwsza – (dla nauczycieli pracowników)prowadzący: prof. ndzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko prof. UTH, Centrum Profilaktyki Społecznej, dr Marcin Bednarczyk – Fundacja Bonum Humanum

10. 00 – 12. 00 – dr Andrzej Gołębiowski

 1. Tendencje narkotykowe i dopalaczowe w regionie – nowe obszary ryzyka. Zagrożenia psychosomatyczne używania nowych substancji psychoaktywnych.
 2. Charakterystyka wiodących substancji z punktu widzenia zdrowia dzieci i nastolatków.
 3. Niemedyczne stosowanie leków OTC – jako wyzwanie profilaktyczne.
 4. Pigułka gwałtu– zjawisko, uwarunkowania zagrożeń, skutki psychosomatyczne

12. 00 – 12. 30 Przerwa kawowa

Sesja druga –(dla młodzieży ze szkół) prowadzący: dr Adam Ziółkowski, podinsp. mgr Agnieszka Guza

12. 30 – 14. 30 dr Adam Ziółkowski

Wystąpienia po 15 min.

 1.  Skala i dynamika przestępczości na terenie garnizonu mazowieckiego. Zjawisko demoralizacji i przestępczości nieletnich na terenie podległym KWP zs. w Radomiu. – mł. asp. Ewa Jaworska, asystent Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu
 2. Zagrożenie przestępczością na terenie miasta Radomia – wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego w WSH – dr Urszula Młodziejowska-Seredyn, Milena Kapciak (WSH).
 3. Przestępstwa na tle nieporozumień rodzinnych jako następstwo przemocy w rodzinie (opis zjawiska na wybranych przykładach) – podkom. Justyna Stanik – Rybak, specjalista Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu
 4. Procedura “Niebieskiej Karty” w praktyce – dr Urszula Młodziejowska-Seredyn, Anna Gruszka (WSH).
 5. Bezpieczeństwo seniorów w kontekście oszustw popełnianych na osobach starszych na terenie podległym KWP zs. w Radomiu – mł. asp. Karolina Nowocin, asystent Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu
 6. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako istotne i nowoczesne narzędzie komunikacji o zagrożeniach – podkom. Daniel Sokołowski, ekspert Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu
 7. Prawa człowieka, przestępstwa z nienawiści – wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego w WSH – dr Zenon Romanek, Karol Kujawiak (WSH).

14. 30 – Zakończenie konferencji – wręczenie certyfikatów

14.30-15.00 – Konsultacje indywidualne dla chętnych „Mechanizmy uzależnień narkotykowych – ścieżki postępowania z osobą używającą narkotyki– dr hab. prof. UTH Mariusz Jędrzejko

Dla wszystkich uczestników konferencji przewidziany jest poczęstunek podczas przerwy w Cafe Galery ul. Traugutta 6

Ponadto podczas konferencji:

 • będzie można zapoznać się z interaktywnym narzędziem do komunikacji o zagrożeniach jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • będzie można porozmawiać indywidualnie z dzielnicowymi KMP Radom, dowiedzieć się o realizowanych przez nich zadaniach priorytetowych, poradzić się w kwestiach bezpieczeństwa.