Fundamentem na którym opiera się pedagogika szczęścia jest etyka wartości. Głównym filarem budowania własnego szczęścia jest oparcie własnego życia i rozwoju osobistego na spójnym systemie wartości. Wartości trwałych, uniwersalnych i nieprzemijających. 

AKTUALNOŚCI

Konferencja Naukowa

09 maja 2019 r. w Radomiu, Ul. Traugutta 61A Aula Auditorium Primum Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Centrum Polityki Społecznej i Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej nt.:

Czytaj więcej »

MIŁOŚĆ

PASJA

WIZJA

Fundamentem na którym opiera się pedagogika szczęścia jest etyka wartości. Głównym filarem budowania własnego szczęścia jest oparcie własnego życia i rozwoju osobistego na spójnym systemie wartości. Wartości trwałych, uniwersalnych i nieprzemijających. Szczęście jakiego człowiek doświadcza jest gwarantem jego samorealizacji, otwartości na zmianę i budowanie świata w którym życie budzi zachwyt a wyznaczanie sobie kolejnych celów oraz ich osiąganie staje się pasją. Droga do osiągnięcia szczęścia to sztuka życia marzeniami i spełnianie tych marzeń. Droga do szczęścia to droga do samorealizacji, do spełnienia, do sukcesu, do zbudowania wokół siebie i dla siebie dobrego, autentycznego i satysfakcjonującego życia.

Andrzej Gołębiowski

PEDAGOG SZCZĘŚCIA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2000 r. Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe zorientowane na problematykę pedagogiczną i społeczno-polityczną. Autor i realizator programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktor kilkunastu opracowań zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator kilku konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych. Poza obszarem badań naukowych jego pasją życiową pozostaje turystyka górska.

PORADY

WARSZTATY

SZKOLENIA

KONFERENCJE

WYKŁADY

COACHING